Veřejná zakázka: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP akce Stavební úpravy komunikací před ZŠ Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 65
Systémové číslo: P20V00000022
Evidenční číslo zadavatele: 2657/2020
Datum zahájení: 21.05.2020
Nabídku podat do: 04.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP akce Stavební úpravy komunikací před ZŠ Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí veškerých potřebných a nutných služeb k řádnému zajištění výkonu funkce technického dozoru investora a dále koordinátora bezpečnosti práce na stavbě "Stavební úpravy komunikací před ZŠ Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm ", a to po celou dobu jejího trvání.

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž nabídku je dodavatel oprávněn podat na libovolnou část či počet částí veřejné zakázky. Nabídky ke každé části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny zvlášť, nezávisle na nabídkách podaných k jiným částem veřejné zakázky. Zadávací dokumentace je společná pro všechny části veřejné zakázky.

Část 1. Výkon technického dozoru stavby (dále „TDS“)
Část 2. Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále „KoBOZP“)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Frenštát pod Radhoštěm
 • IČO: 00297852
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1
  74401 Frenštát pod Radhoštěm
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-018981

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Míru 1
74401 Frenštát pod Radhoštěm

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy