Veřejné zakázky Frenštátu pod Radhoštěm

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-018981

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Biotechnická údržba Jandova stromořadí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.07.2022 30.08.2022 11:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu „Místní komunikace Planiska“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2022 22.08.2022 11:00
Oprava venkovního schodiště v ul. Dolní u parkoviště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2022 17.08.2022 11:00
Nákup kancelářských potřeb 2022-2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2022 18.08.2022 11:00
Nákup sněhové radlice
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2022 27.07.2022 10:00
Stavební úpravy bytu B. Benešové 78/6, Frenštát p. R.
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2022 28.07.2022 09:00
Stavební úpravy bytu Rožnovská 346/12, Frenštát p. R.
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2022 12.07.2022 09:00
Chodník na ulici Záhuní
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2022 21.06.2022 10:00
Zastřešení vstupu do BD Dolní 310 a 311, Frenštát p. R.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2022 21.06.2022 09:00
Oprava povrchu autobusových zastávek na ul. Františka Palackého ve Frenštátě pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2022 16.06.2022 11:00
Zpracování PD na stavbu „Zpevněná plocha před bytovými domy na ul. Markova“
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2022 08.06.2022 11:00
Revize elektroinstalace a hromosvodů v BD Města Frenštát p. R.
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2022 01.06.2022 09:00
Nákup osvětlovací rampy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2022 31.05.2022 11:00
Úprava dopravního značení ve Frenštátě pod Radhoštěm na nám. Míru
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2022 26.05.2022 11:00
„Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP akce: Rekonstrukce ulice Havlíčkovy, včetně navazujících ploch v átriu přístavby radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm.“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.04.2022 05.05.2022 11:00
všechny zakázky