Veřejné zakázky Frenštátu pod Radhoštěm

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-018981

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Regenerace sídliště Školská čtvrť ve Frenštátu pod Radhoštěm – I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 28.07.2020 18.08.2020 10:00
Stavební úpravy bytu Dolní 310/6, Frenštát pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2020 03.08.2020 09:00
Oprava místní komunikace v lokalitě Podříčí, Frenštát pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2020 01.07.2020 10:00
Rekonstrukce střešního pláště BD Dolní 433, Frenštát pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2020 25.06.2020 09:00
Přechod pro chodce na ul. Podkopčí, Frenštát pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2020 02.07.2020 10:00
Přechod pro chodce na ul. Nádražní, Frenštát pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2020 02.07.2020 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP akce Stavební úpravy komunikací před ZŠ Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2020 04.06.2020 10:00
Zpracování PD - ZŠ Záhuní, Frenštát pod Radh. – komplexní oprava kuchyně školní jídelny
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2020 28.05.2020 10:00
Oprava soklové části objektů BD Dolní 310-311, 428, 433, Frenštát p. R.
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2020 07.04.2020 09:00
Sanitární a technické zajištění kulturních akcí ve Frenštátě pod Radhoštěm pro rok 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2020 26.03.2020 10:00
Ruční laserový měřič rychlosti.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2020 18.03.2020 10:00
všechny zakázky