Veřejné zakázky Frenštátu pod Radhoštěm

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-018981

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova schodiště na Horečkách, Frenštát pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.01.2021 25.01.2021 11:00
Novostavba chatek v autokempu Frenštát pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2021 20.01.2021 10:00
Stavební úpravy bytu Dolní 428/27, Frenštát pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.12.2020 18.01.2021 09:00
Zpracování PD - stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R.
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.12.2020 20.01.2021 09:00
Dodávka a montáž 2 ks sekčních garážových vrat
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.12.2020 14.01.2021 11:00
Přírodní zahrada ZŠ Tyršova - Zelená učebna“ Frenštát pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.12.2020 25.01.2021 11:00
Svoz komunálního odpadu – Frenštát pod Radhoštěm
nadlimitní Hodnocení 10.12.2020 12.01.2021 11:00
Stavební úpravy bytu Rožnovská 346/20, Frenštát pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2020 05.01.2021 09:00
Zpracování PD - rekonstrukce kotelny K254, kulturní dům, Dr. Parmy 254, Frenštát p/R
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.11.2020 08.12.2020 10:00
Zpracování PD díla - Výdejní přepážky školní kuchyně v ZŠ Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm.
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2020 30.11.2020 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP akce Prodloužení vodovodního řadu ul. Střelniční
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2020 26.11.2020 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP akce Regenerace sídliště Školská čtvrť ve Frenštátu pod Radhoštěm – I. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.10.2020 16.11.2020 10:00
Prodloužení vodovodního řadu ul. Střelniční, Frenštát pod Radhoštěm
podlimitní Hodnocení 08.10.2020 26.10.2020 11:00
Ruční laserový měřič rychlosti.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2020 18.03.2020 10:00
všechny zakázky