Veřejné zakázky Frenštátu pod Radhoštěm

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-018981

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon koordinátora BOZP akce Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 03.02.2022 09:00
Výkon TDS akce Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 03.02.2022 09:00
Zvuk, světla, pódia a ostatní technika - kulturní akce v roce 2022 ve Frenštátě pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2022 31.01.2022 11:00
Rekonstrukce vodovodní přípojky pro Základní školu Záhuní ve Frenštátě p/R
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.12.2021 27.01.2022 10:00
Dodávka prodejních stánků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.12.2021 03.02.2022 11:00
Zpracování PD na stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ Tyršova 913 - školní kuchyň ve Frenštátě pod Radhoštěm“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.12.2021 25.01.2022 10:00
Zpracování projektové dokumentace stavby Centrum sociálních služeb Frenštát pod Radhoštěm
podlimitní Příjem nabídek 22.12.2021 02.02.2022 10:00
Zpracování PD na stavbu "Rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ Markova ve Frenštátě pod Radhoštěm"
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.12.2021 18.01.2022 10:00
Zpracování PD na stavbu „Zpevněná plocha před bytovými domy na ul. Markova“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.12.2021 24.01.2022 10:00
Zpracování PD na stavbu „Parkoviště u DPS Martinská ve Frenštátě pod Radhoštěm“
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.12.2021 20.01.2022 10:00
Výměna oken a dveří na ul. Horní 111 a 112 ve Frenštátě pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.12.2021 20.12.2021 10:00
Vyvolávací systém
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.11.2021 07.12.2021 10:00
Grafické a tiskové služby pro organizační složku Městské kulturní středisko (MěKS) Frenštát pod Radhoštěm na období 2022-2025
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2021 29.11.2021 10:00
Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát pod Radhoštěm
podlimitní Hodnocení 27.10.2021 19.11.2021 10:00
Zpracování PD na stavbu „Osvětlení 2 přechodů v ul. Františka Palackého ve Frenštátě pod Radhoštěm“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.10.2021 08.11.2021 11:00
všechny zakázky