Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon koordinátora BOZP akce Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 03.02.2022 09:00
Výkon TDS akce Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 03.02.2022 09:00
Zvuk, světla, pódia a ostatní technika - kulturní akce v roce 2022 ve Frenštátě pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2022 31.01.2022 11:00
Rekonstrukce vodovodní přípojky pro Základní školu Záhuní ve Frenštátě p/R
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.12.2021 27.01.2022 10:00
Dodávka prodejních stánků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.12.2021 03.02.2022 11:00
Zpracování PD na stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ Tyršova 913 - školní kuchyň ve Frenštátě pod Radhoštěm“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.12.2021 25.01.2022 10:00
Zpracování projektové dokumentace stavby Centrum sociálních služeb Frenštát pod Radhoštěm
podlimitní Příjem nabídek 22.12.2021 02.02.2022 10:00
Zpracování PD na stavbu „Zpevněná plocha před bytovými domy na ul. Markova“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.12.2021 24.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016