Veřejná zakázka: Část 1. Výkon technického dozoru stavby (dále „TDS“)

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 66
Jedná se o část veřejné zakázky: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP akce Stavební úpravy komunikací před ZŠ Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1. Výkon technického dozoru stavby (dále „TDS“)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je výkon činnosti zajišťující splnění zákonné povinnosti zadavatele, kterou je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „TDS“) k řádné přípravě, průběhu a dokončení stavby, dodržení rozpočtových nákladů stavby a předpokládaných termínů její realizace a předání a převzetí u investiční akce zadavatele. Požadovaný rozsah prací je specifikován v přiloženém návrhu příkazní smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace).


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Moravskoslezský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky