Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm 1. etapa
Odesílatel Lenka Szabó
Organizace odesílatele Město Frenštát pod Radhoštěm [IČO: 00297852]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.01.2020 13:16:09
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.02

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.02.pdf (150.87 KB)
- Příloha č.1 - Projektová dokumentace - Pasporizační tabulka po vysvětlení č.02.xlsx (34.75 KB)
- Příloha č.7 - Souhrnný rozpočet - Výkaz výměr po vysvětlení č.02.xls (119.00 KB)