Veřejná zakázka: Část 2: Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále KoBOZP)

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 96
Jedná se o část veřejné zakázky: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP akce Prodloužení vodovodního řadu ul. Střelniční

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2: Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále KoBOZP)

Stručný popis předmětu:
Dále předmětem zakázky je zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména zák. č.309/2006 sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a dle požadavku stanovených v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 591/2006 Sb.“) včetně předpisů navazujících. Požadovaný rozsah prací je specifikován v přiloženém návrhu příkazní smlouvy (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace) a včetně zpracování Plánu BOZP na stavbě podle platných předpisů.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Moravskoslezský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky