Veřejná zakázka: Část 2 - Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 48
Jedná se o část veřejné zakázky: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP akce Cyklostezka Lubina - Lomná

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stručný popis předmětu:
Dále předmětem zakázky je zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména zák. č.309/2006 sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a dle požadavku stanovených v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 591/2006 Sb.“) včetně předpisů navazujících.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky