Veřejná zakázka: Část 1 - Výkon technického dozoru stavby

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 47
Jedná se o část veřejné zakázky: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP akce Cyklostezka Lubina - Lomná

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Výkon technického dozoru stavby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je výkon činnosti zajišťující splnění zákonné povinnosti zadavatele, kterou je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „TDS“) k řádné přípravě, průběhu a dokončení stavby.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky