Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky Frenštátu pod Radhoštěm

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-018981

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD na stavbu „Zpevněná plocha před bytovými domy na ul. Markova“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2022 08.06.2022 11:00
Revize elektroinstalace a hromosvodů v BD Města Frenštát p. R.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2022 01.06.2022 09:00
Nákup osvětlovací rampy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2022 31.05.2022 11:00
Rekonstrukce ulice Havlíčkovy, včetně navazujících ploch v átriu přístavby radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2022 06.06.2022 10:00
Úprava dopravního značení ve Frenštátě pod Radhoštěm na nám. Míru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2022 26.05.2022 11:00
„Regenerace sídliště Školská čtvrť ve Frenštátu pod Radhoštěm – II. etapa část B1“
podlimitní Hodnocení 06.05.2022 24.05.2022 10:00
„Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP akce: Rekonstrukce ulice Havlíčkovy, včetně navazujících ploch v átriu přístavby radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm.“
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2022 05.05.2022 11:00
„Pěší komunikace ul. Nádražní a ul. Bezručova“ - zpracování studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2022 28.04.2022 11:00
Zastřešení prostoru „Zelené učebny“ při ZŠ Tyršova 913, ve Frenštátě pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2022 27.04.2022 13:00
Obnova laviček v Amfiteátru Horečky
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2022 21.04.2022 13:00
Oprava místních komunikací 2022, Frenštát pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2022 21.04.2022 10:00
Vybudování chodníků na zahradě MŠ Dolní ve Frenštátě p./R.
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2022 31.03.2022 11:00
Zpracování PD rekonstrukce střešních plášťů BD Frenštát p. R
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2022 28.03.2022 09:00
Zřízení bezbariérového WC v objektu Klubu důchodců ve Frenštátě pod Radhoštěm
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2022 29.03.2022 10:00
Sanitární a technické zajištění kulturních akcí ve Frenštátě pod Radhoštěm pro rok 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2022 22.03.2022 10:00
všechny zakázky