Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava chodníku na ulici Markova ve Frenštátě pod Radhoštěm
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava chodníku v intravilánu města Frenštát pod Radhoštěm na pozemku pč.KN 4371/1 na základě uzavřené smlouvy o dílo (dále též jako „SOD“), podle zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu, odsouhlasené nabídky zhotovitele, uzavřené smlouvy o dílo a všech správních rozhodnutí pro stavbu vydaných.
Jedná se o opravu pěší komunikace podél asfaltové silnice na ul. Markova ve Frenštátě pod Radhoštěm. Provedení opravy bude znamenat odstranění stávajícího tělesa chodníku v celé jeho ploše včetně stávajících obrub a vybudování nového chodníku s povrchem ze zámkové dlažby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Míru 1
74401 Frenštát pod Radhoštěm
Kontakt: Ing. Jan Janotka
e-mail: jan.janotka@mufrenstat.cz
tel. 556 833 196

Ing. Lenka Szabó
e-mail: lenka.szabo@mufrenstat.cz
tel: +420 556 833 116
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.10.2020 09:00
Datum zahájení: 12.10.2020 16:51
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: