Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm 1. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výměna osvětlovacích těles na stávajících sloupech a doplnění světelných míst ve městě Frenštát pod Radhoštěm. V rámci projektu bude vyměněno celkem 324 stávajících svítidel a doplněno 61 nových svítidel.
Realizací projektu dojde ke snížení světelného znečištění a ke snížení energetické náročnosti celé soustavy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mufrenstat.cz)
Kontakt: Ing. Lenka Szabó
e-mail: lenka.szabo@mufrenstat.cz
tel: +420 556 833 116
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.02.2020 13:00
Datum zahájení: 16.01.2020 15:33
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: