Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování PD na stavbu "Rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ Markova ve Frenštátě pod Radhoštěm"
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je předložení nabídkové ceny na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ Markova ve Frenštátě pod Radhoštěm“ včetně všech souvisejících stavebních prací.
Návrh rekonstrukce elektroinstalace musí být zpracován tak, aby jej bylo možno realizovat v samostatných etapách:

A. Rekonstrukce elektroinstalace školní kuchyně a jejího zázemí v 1.NP a 1.PP (zde včetně rekonstrukce vodoinstalace a souvisejících stavebních prací)
B. Rekonstrukce elektroinstalace provozních prostor MŠ (jednotlivá oddělení, šatny, soc. zařízení chodby atd.)

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro provádění stavby (dále DPS) pro části dokumentace A, B obě vypracované podle platných právních předpisů v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
Místo plnění: Moravskoslezský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Míru 1
74401 Frenštát pod Radhoštěm
Kontakt: Ing. Lenka Szabó
e-mail: lenka.szabo@mufrenstat.cz
tel: +420 556 833 116
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.01.2022 10:00
Datum zahájení: 22.12.2021 10:00