Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava místních komunikací, Frenštát pod Radhoštěm
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě 2 místních komunikací dle jednotlivých stavebních objektů v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm v celkové délce 1,099 km.

Stavba je členěna na tyto objekty:
01 - oprava komunikace Papratná – k Žabárně
02 - oprava komunikace Vojtkova kolonie
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mufrenstat.cz)
Kontakt: Ing. Lenka Szabó
e-mail: lenka.szabo@mufrenstat.cz
tel: +420 556 833 116
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.07.2021 10:00
Datum zahájení: 29.06.2021 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: