Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zvýšení bezpečnosti komunikace ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti chodců přes silnici I/58 na ul. Rožnovská, v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm. Stavební práce spočívající ve vybudování bezpečných přechodů pro chodce přes komunikaci. Stavba zahrnuje úpravu tří stávajících přechodů a nahrazení jednoho přechodu za bezpečné místo pro možnost přechodu přes komunikaci. Součástí stavebních prací je nasvětlení přechodů a rekonstrukce napojujícího chodníkového tělesa.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mufrenstat.cz)
Kontakt: Ing. Lenka Szabó
e-mail: lenka.szabo@mufrenstat.cz
tel: +420 556 833 116
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.05.2021 10:00
Datum zahájení: 23.03.2021 11:06
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: