Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053, ve Frenštátě pod Radhoštěm“
Odesílatel Lenka Szabó
Organizace odesílatele Město Frenštát pod Radhoštěm [IČO: 00297852]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2020 08:47:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- 6046-2020_Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.1.pdf (261.02 KB)
- Příloha č.4 - Projektová dokumentace elektroinstalace po vysvětlení č.01.zip (1.36 MB)
- Příloha č.4 - Projektová dokumentace ZTI po vysvětlení č.01.zip (2.91 MB)