Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053, ve Frenštátě pod Radhoštěm“
Odesílatel Lenka Szabó
Organizace odesílatele Město Frenštát pod Radhoštěm [IČO: 00297852]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2020 14:14:11
Předmět Výzva k podání cenové nabídky

viz příloha


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZ(18).pdf (83.26 KB)