Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm 1. etapa
Odesílatel Lenka Szabó
Organizace odesílatele Město Frenštát pod Radhoštěm [IČO: 00297852]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2020 16:39:52
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.04

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.04.pdf (125.67 KB)
- Příloha č.3 - Návrh SOD po vysvětlení č.04.doc (192.00 KB)
- Příloha č.7 - Souhrnný rozpočet - Výkaz výměr po vysvětlení č.04.xls (127.50 KB)