Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm 1. etapa
Odesílatel Lenka Szabó
Organizace odesílatele Město Frenštát pod Radhoštěm [IČO: 00297852]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2020 12:02:30
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.03

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.03.pdf (196.99 KB)
- Příloha č.6 - Krycí list nabídky - po vysvětlení č.03.docx (22.73 KB)
- Příloha č.7 - Souhrnný rozpočet - Výkaz výměr po vysvětlení č.03.xls (128.50 KB)