Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava místních komunikací II, Frenštát pod Radhoštěm
Odesílatel Lenka Szabó
Organizace odesílatele Město Frenštát pod Radhoštěm [IČO: 00297852]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2021 12:06:19
Předmět Dodatek k vysvětlení zadávací dokumentace č.01

viz. příloha


Přílohy
- 23610-2021_Dodatek_k_vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.1.pdf (153.46 KB)