Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava místních komunikací II, Frenštát pod Radhoštěm
Odesílatel Vladimíra Martiníková
Organizace odesílatele Město Frenštát pod Radhoštěm [IČO: 00297852]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2021 10:26:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Odpověď k žádosti společnosti COLAS CZ , a.s. o poskytnutí dodatečné informace/vysvětlení zadávacích podmínek ze dne 10.08.2021, č. VOO32101983- dotaz č.1:

Platí položky uvedené ve slepém výkazu výměr - soupisu prací v "SO 06 a SO 07"
SO 06 : - stavební položka č. 4 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3m po zhutnění tl. 60mm - 701,00m2

SO 07: - stavební položka č. 5 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3m, po zhutnění tl. 50mm - 1081,00m2