Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování PD - rekonstrukce kotelny K2, Školská čtvrť 1282, Frenštát p/R
Odesílatel Lenka Szabó
Organizace odesílatele Město Frenštát pod Radhoštěm [IČO: 00297852]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.07.2021 12:32:11
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.01

Na základě prohlídky místa plnění veřejné zakázky konané dne 21.07.2021, zadavatel vydává vysvětlení zadávací dokumentace č.01.


Přílohy
- 21572-2021_Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.1.pdf (130.53 KB)
- Přiloha č.1- Formuláře po vysvětlení ZD č.01.docx (31.62 KB)
- Příloha č.2 - Návrh smlouvy o dílo po vysvětlení ZD č.01.doc (107.00 KB)